Založení

Kateřina Dubovická je zakladatelkou a tváří studia Greyco. Po získání inženýrského titulu na Barcelonské univerzitě, letech strávených v someliérství a módním průmyslu se značkou Impossible, zhodnocuje zkušenosti sesbírané ze sofistikovaných oborů i různých koutů světa a začíná se věnovat své pravé vášni, designu.

Technologie

Po setkání s Karlem Sochůrkem, betonovým vizionářem a partnerem v obchodu i životě, se stalo využití právě tohoto materiálu jasnou volbou. Karel do studia přináší technologické zkušenosti z výroby prefabrikovaných betonových koupelen v německé a později i vlastní firmě. Jeho fascinace obyčejně těžkopádným materiálem posouvá výrobky za hranice běžného využití. Unikátním poměrem směsí, trendy barevností, překvapivou lehkostí a využíváním nejmodernějších technologií vytváří čisté, interiérové objekty, u kterých odbourává tradiční vlastnosti betonu, jako je například savost nebo tmavá barva.

Business

Cit pro design, letitá práce s betonem a umění obchodu dávají v roce 2017 vzniknout jedinečnému konceptu Greyco, který navazuje na více než 2000 let starou tradici zpracovávání původně stavebního materiálu.

Design

Finální podobu první kolekce zpracovává mladý český designér a absolvent UMPRUM František Zelinka. Inspiraci čerpá ze zdánlivě jednoduchých objektů úzce spojovaných s využitím finálních produktů. Ve váze Lacrima tak jasně rozpoznáváme stylizovaný tvar kapky vody, v mísách Cana nadsazené čajové mísy hiragata a v zrcátkách Ego zase spojení dvou čistě geometrických tvarů, které dávají vyniknout dvěma protichůdným materiálům.

Náš tým

Kateřina Dubovická
Zakladatelka

Karel Sochůrek
Zakladatel

Designéři

František Zelinka
Designér

Instagram